1981                                                    geboren in nürnberg

                                                                           

2002                                                    abitur

 

2003 - 2006                                         grand tour

 

2007                                                    sotheby's institute of art / london 

 

seit 2008                                             als freischaffender künstler tätig

 

2011 - 2018                                         schüler bei prof. jörg bachhofer 

 

2015 - 2018                                         studium der malerei / akademie d.

                                                            bildenden künste kolbermoor bei
                                                            prof. markus lüpertz

 

2018                                                    ernennung zum meisterschüler